Biz hakda

BIZ KIM

“Changzhou Youke Advanced Material Technology Co., Ltd”, tekiz üstündäki hrom karbid örtük plastinkasynyň global lideri hökmünde Youke könelişme pudagynda köp sanly tehniki patent döretdi. Magdançylyk, sement, energiýa, oba hojalygy, karýerler, polat zawodlary, gaýtadan işlemek programmalary ulanylanda, uzak möhletli we ygtybarly köýnek önümleri prosesiň akymyny we maşynyň işleýşini gowulandyrmakda uly üýtgeşiklik döredýär.

“Youke” plastinkasy, müşderilerimize kynçylyk çekenlerinde garaşylýan netijelere ýetmek üçin 20-den gowrak ýurda eksport etdi. “Youke wear” çözgütleri diňe bir önüm öndüriji bolmak bilen çäklenmän, müşderileriň amaly jikme-jikliklerini elmydama öwrenýärdik we öndürijiligi we girdejini ýokarlandyrmaga kömek edip biljek ýöriteleşdirilen innowasiýa we ýokary hilli çözgüt berýärdik. Şonuň üçin müşderilerimiz üçin hakyky diňleýji we hyzmatdaş bolýarys.

officeArt object(9)

KORPORAT FILOSOFI .ASY

Görüş

Materiallary gaýtadan işlemek pudagy üçin innowasiýa we ýokary hilli geýim çözgütleri bilen üpjün etmek.

MISSION

Görüşimizi hakykata öwürmek üçin:
Müşderimiziň isleglerine iň gowy ünsümizi jemläň, müşderä iş wagtyny köpeltmäge, çykdajylary azaltmaga, çykdajylary köpeltmäge we saglygy we howpsuzlygy ýokarlandyrmaga kömek ediň; Işgärlerimiz we paýdarlarymyz üçin baha dörediň.

GYMMATLAR

Täzelik, bitewilik, açyklyk, höwes

Kärhanamyzyň käbir maglumatlary

1, Hytaý bazaryndaky paý 1-nji;
2, Hytaýyň iň uly süýümli hrom karbid örtük plastinka öndürijisi, 2 zawodymyz bar;

+
Önümlerimiz 20-den gowrak ýurda eksport edildi;
+
Satuwyň ýyllyk ösüş depgini 30% -den gowrakdy;
zawodyň meýdany 10000 inedördül metrden gowrak;
+
Kompaniýamyzyň ýyllyk önümçiligi 30000 inedördül metrden gowrak bolup biler;

Näme üçin bizi saýlaýar?

Ukeokarky tekiz plastinalar, eşiklere, çeňňeklere, alyjylara, geçiriş nokatlaryna we geýim meselesine sezewar bolan beýleki programmalarda oturdylan müşderiler, iş wagtyny köpeltmäge, çykdajylary köpeltmäge, çykdajylary azaltmaga we howpsuzlygy ýokarlandyrmaga çalyşýarlar.

Uzak dowam edýän önümler esasy, Laboratoriýa we meýdan synaglary Youke Smooth Chromium Carbide Overlay plastinkasynyň öçürilen we Tempered polat plastinkasyny> 5: 1 görkezjekdigini görkezýär.

officeArt object(1)