Şeker öndürýän senagat üçin gaty ýüplük we geýim önümleri

Gysga düşündiriş:

Şeker alkogolsyz içgiler, süýji içgiler, amatly iýmitler, çalt nahar, süýji, konditer önümleri, bişirilen önümler we beýleki süýji iýmitler üçin ulanylýar. Şeker rumyň distilýasiýasynda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Şeker alkogolsyz içgiler, süýji içgiler, amatly iýmitler, çalt nahar, süýji, konditer önümleri, bişirilen önümler we beýleki süýji iýmitler üçin ulanylýar. Şeker rumyň distilýasiýasynda ulanylýar.

Şeker subsidiýalary şeker üçin bazar çykdajylaryny önümçiligiň bahasyndan has pesleşdirdi. 2018-nji ýyla çenli dünýädäki şeker önümçiliginiň 3/4 bölegi açyk bazarda satylmady. Şeker we süýjüdirijiler üçin dünýä bazary 2012-nji ýylda takmynan 77,6 milliard dollar bolup, şeker 85 göterim töweregi bolup, ýyllyk 4,6 göterim ösdi.

2018-nji ýylda dünýäde 185 million tonna şeker öndürildi, Hindistanda 35,9 million tonna, soňra bolsa Braziliýa we Taýland bar. Şeker öndürýän 123-den gowrak ýurt bar, ýöne önümleriň diňe 30% -i halkara bazarynda satylýar.

Şeker öndürýän zawodlarda ulanylýan enjamlara köýnegiň täsirini azaltmak üçin “Youke”, rulonlary we beýleki enjamlary berkitmek, gurmak we berkitmek üçin ýörite işlenip düzülen simleri ulanýar. Şeker öndürýän kärhanalarda ulanylýan şeker rulonlarynyň we beýleki enjamlaryň umumy ömrüni we öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin şeker pudagyna bagyşlanan kebşirleýiş maşynlaryny we hyzmatlaryny hödürleýäris.

“Youke” şeker önümçiliginde ýüze çykýan könelişen meseleleri çözmek üçin önümleriň, hyzmatlaryň giň toplumyny hödürleýär.
Düwürtik bölekleri iň ýokary derejäni üpjün etmek üçin işlenip düzülendir,
has uzyn önüm ömrüni üpjün edýän bolsa, bu bolsa öz gezeginde az hyzmat etmegi talap edýär. Parça
çekiçler, çekiç uçlary we gözenek önümleri dürli ölçeglerde we
konfigurasiýalary, ýerleşdirmek aňsat we köp sanly işleýiş böleklerine laýyklaşdyrylyp bilner.

Ekstraktor halka geýýär, Hasyl ýygnaýjy aýakgap geýýär
Zibil plitalary, basyş plitalary, döwülen diş plitalary

Kärhanalar

Kärhanalar
SAG / AG Mills
Rod Mills
Ball Mills
MillSafe Bolting ulgamy
Crusher liners

Gyratory döwüjiler
Konus döwüjiler
Eňek döwüjiler
Dik ýylmaýjy degirmenler

Beýleki önümler:
Aýlanýan döwüjiler
Grizzly paneller
Çaý çyzyklar
Apron iýmitlendiriji gaplar
Fabrik çyzgylary


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-80T

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-80T”

   Gysgaça syn YK-80T, erkin hrom volfram karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-80T önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-80T ýokary aşgazan we orta we ýokary täsirli programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler. YK-80T önümçiligi ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-90

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-90”

   Gysgaça syn YK-90, tekiz üstündäki hrom wolfram karbid kebşirlenen örtük plastinkasy. YK-90 önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-90, 900 elevated çenli ýokary temperaturada agyr aşgazana garşylygy talap edýän programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler. Önümçilik ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-100

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-100”

   Gysgaça syn YK-100, hrom karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-100-iň ösen önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-100-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-100 ýokary aşgazan we pes we orta täsir bilen baglanyşykly programmalar üçin amatly. Uly list ölçeglerinde bar ýa-da adaty şekillere kesilip bilner. Önümçilik 100 ösen birleşme weldini ulanyp öndürilýär ...

  • Wear Plates and Liners for Parts in Cement Plants application

   Sement meýilnamasyndaky bölekler üçin tabaklar we çyzyklar geýiň ...

   Gysgaça syn Sement senagaty durnukly ösüş üçin zerur pudaklaryň biridir. Ösüşiň diregi hasaplanyp bilner. Sement önümçiligi, magdan gazyp almakdan başlap, soňra hek daşyny we palçykdan ybarat çig mallary üwemek, çig nahar diýilýän inçe poroşok, soňra bolsa sement peçinde 1450 ° C çenli gyzgyn temperaturada gyzdyrylýar. Bu amalda çig malyň himiki baglanyşyklary ...

  • New wear liner increases wear resistance 5 times for mining application

   Täze geýim geýimi, köýnege garşylygy 5 gezek ýokarlandyrýar ...

   Gysgaça syn Magdançylyk, ähli pudaklarda ulanylýan esasy önümleri öndüriji hökmünde magdançylyk dünýädäki köp ykdysadyýetiň möhüm bölegi bolup durýar. Mineralseriň çuňlugyndan minerallary we metallary çykarmak we arassalamak bagyşlanmaýan şertlerde, obeer togalagynyň iň uzak, gaty we gurak ýerlerinde amala aşyrylýar. Kyn şertler has kyn önümleri we çözgütleri talap edýär. Magdan enjamlary islendik pudagyň iň agyr eşik şertlerine sezewar edilýär. Uly ...

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-80

   “Youke Alloy Smooth Plate YK-80”

   Gysgaça syn YK-80, “Fixed Plant” senagatynda ulanylýan, ýarylmaýan çylşyrymly karbid kebşirleýiş örtügidir. YK-80-iň önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-80 ýokary aşgazan we orta we ýokary täsir bilen baglanyşykly programmalar üçin amatly .. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler. Önümçilik YK-80 manu ...