“Youke Alloy Smooth Plate YK-90”

  • Youke Alloy Smooth Plate YK-90

    “Youke Alloy Smooth Plate YK-90”

    YK-90, tekiz üstündäki hrom wolfram karbid kebşirlenen örtükli plastinka. YK-90 önümçilik prosesi, mikrostruktura we himiki düzümi bilen birlikde, YK-80-iň ýokary aýratynlyklaryny berýär. YK-90, 900 elevated çenli ýokary temperaturada agyr aşgazana garşylygy talap edýän programmalar üçin amatly. Uly listler ýa-da adaty şekiller bar we çylşyrymly şekillerde emele gelip biler.